Kết quả trận đấu

Xếp hạng Tên Số câu đúng sai Thời gian làm bài Thưởng sao
01
25
0
Điểm số: 28
09 Phút 57 Giây +50
02
25
0
Điểm số: 28
12 Phút 54 Giây +45
03
25
0
Điểm số: 28
15 Phút 02 Giây +40
04
25
0
Điểm số: 28
16 Phút 51 Giây +35
05
25
0
Điểm số: 28
16 Phút 51 Giây +35
06
25
0
Điểm số: 28
19 Phút 25 Giây +35
07
25
0
Điểm số: 28
20 Phút 37 Giây +35
08
25
0
Điểm số: 28
22 Phút 45 Giây +35
09
25
0
Điểm số: 28
23 Phút 45 Giây +35
10
25
0
Điểm số: 28
24 Phút 35 Giây +35
11
25
0
Điểm số: 28
26 Phút 31 Giây +30
12
24
1
Điểm số: 27
21 Phút 06 Giây +30
13
24
1
Điểm số: 27
22 Phút 12 Giây +30
14
24
1
Điểm số: 27
22 Phút 45 Giây +30
15
24
1
Điểm số: 27
28 Phút 40 Giây +30
16
23
2
Điểm số: 26
13 Phút 48 Giây +30
17
24
1
Điểm số: 26
20 Phút 33 Giây +30
18
23
2
Điểm số: 26
22 phút +30
19
23
2
Điểm số: 26
28 Phút 48 Giây +30
20
23
2
Điểm số: 25
14 Phút 09 Giây +30
21
22
3
Điểm số: 25
19 Phút 42 Giây +30
22
22
3
Điểm số: 25
19 Phút 43 Giây +30
23
22
3
Điểm số: 24
14 Phút 43 Giây +30
24
21
4
Điểm số: 24
19 Phút 08 Giây +30
25
22
3
Điểm số: 24
21 Phút 48 Giây +30
26
21
4
Điểm số: 24
29 Phút 32 Giây +30
27
21
4
Điểm số: 24
28 Phút 21 Giây +30
28
21
4
Điểm số: 23
11 Phút 14 Giây +30
29
20
5
Điểm số: 23
16 Phút 40 Giây +30
30
21
4
Điểm số: 23
17 Phút 08 Giây +30
31
20
5
Điểm số: 22
18 Phút 55 Giây +25
32
19
6
Điểm số: 21
17 Phút 30 Giây +25
33
18
7
Điểm số: 21
19 Phút 44 Giây +25
34
17
8
Điểm số: 20
17 Phút 05 Giây +25
35
19
6
Điểm số: 20
21 Phút 26 Giây +25
36
17
8
Điểm số: 19
14 Phút 28 Giây +25
37
16
9
Điểm số: 16
18 Phút 40 Giây +25
38
9
16
Điểm số: 9
22 Phút 49 Giây +25
39
2
23
Điểm số: 2
11 Phút 45 Giây +25
40
0
25
Điểm số: 0
20 Phút 59 Giây +25
41
0
25
Điểm số: 0
04 Phút 17 Giây +25
zalo