Kết quả trận đấu

Xếp hạng Tên Số câu đúng sai Thời gian làm bài Thưởng sao
01
25
0
Điểm số: 28
20 Phút 37 Giây +50
02
25
0
Điểm số: 28
21 Phút 28 Giây +45
03
24
1
Điểm số: 27
19 Phút 24 Giây +40
04
24
1
Điểm số: 27
25 Phút 22 Giây +35
05
24
1
Điểm số: 27
29 Phút 20 Giây +35
06
23
2
Điểm số: 26
16 Phút 27 Giây +35
07
23
2
Điểm số: 26
25 Phút 20 Giây +35
08
23
2
Điểm số: 26
26 Phút 33 Giây +35
09
23
2
Điểm số: 26
27 Phút 24 Giây +35
10
23
2
Điểm số: 26
27 Phút 26 Giây +35
11
22
3
Điểm số: 25
13 Phút 04 Giây +30
12
22
3
Điểm số: 25
21 Phút 16 Giây +30
13
22
3
Điểm số: 25
22 Phút 57 Giây +30
14
22
3
Điểm số: 25
25 Phút 42 Giây +30
15
21
4
Điểm số: 24
14 Phút 38 Giây +30
16
21
4
Điểm số: 24
19 Phút 15 Giây +30
17
23
2
Điểm số: 24
29 Phút 50 Giây +30
18
20
5
Điểm số: 23
16 Phút 44 Giây +30
19
19
6
Điểm số: 22
11 Phút 48 Giây +30
20
18
7
Điểm số: 21
23 Phút 09 Giây +30
21
20
5
Điểm số: 21
29 Phút 17 Giây +30
22
18
7
Điểm số: 21
39 Phút 11 Giây +30
23
19
6
Điểm số: 20
20 Phút 24 Giây +30
24
19
6
Điểm số: 20
21 Phút 59 Giây +30
25
19
6
Điểm số: 20
29 Phút 45 Giây +30
26
18
7
Điểm số: 19
28 Phút 59 Giây +30
27
18
7
Điểm số: 19
29 Phút 30 Giây +30
28
18
7
Điểm số: 19
29 Phút 48 Giây +30
29
17
8
Điểm số: 18
12 Phút 59 Giây +30
30
14
11
Điểm số: 15
26 Phút 35 Giây +30
31
13
12
Điểm số: 14
10 Phút 58 Giây +25
32
13
12
Điểm số: 14
27 Phút 51 Giây +25
33
13
12
Điểm số: 13
19 Phút 58 Giây +25
34
12
13
Điểm số: 13
27 Phút 37 Giây +25
35
12
13
Điểm số: 12
23 Phút 14 Giây +25
36
12
13
Điểm số: 12
29 Phút 46 Giây +25
37
11
14
Điểm số: 11
26 Phút 33 Giây +25
38
6
19
Điểm số: 6
04 Phút 05 Giây +25
39
4
21
Điểm số: 4
02 Phút 38 Giây +25
40
0
25
Điểm số: 0
28 Phút 09 Giây +25
zalo