Kết quả trận đấu

Xếp hạng Tên Số câu đúng sai Thời gian làm bài Thưởng sao
01
25
0
Điểm số: 28
22 Phút 28 Giây +50
02
24
1
Điểm số: 25
15 Phút 42 Giây +45
03
24
1
Điểm số: 25
17 Phút 55 Giây +40
04
24
1
Điểm số: 25
26 Phút 57 Giây +35
05
23
2
Điểm số: 24
26 Phút 12 Giây +35
06
22
3
Điểm số: 24
27 Phút 23 Giây +35
07
23
2
Điểm số: 23
14 Phút 36 Giây +35
08
22
3
Điểm số: 23
15 Phút 57 Giây +35
09
22
3
Điểm số: 23
17 Phút 11 Giây +35
10
22
3
Điểm số: 23
21 Phút 50 Giây +35
11
23
2
Điểm số: 23
29 Phút 40 Giây +30
12
21
4
Điểm số: 22
23 Phút 06 Giây +30
13
21
4
Điểm số: 22
24 Phút 19 Giây +30
14
21
4
Điểm số: 22
26 phút +30
15
21
4
Điểm số: 21
29 Phút 38 Giây +30
16
21
4
Điểm số: 21
29 Phút 32 Giây +30
17
20
5
Điểm số: 20
14 Phút 31 Giây +30
18
20
5
Điểm số: 20
24 Phút 57 Giây +30
19
20
5
Điểm số: 20
28 Phút 35 Giây +30
20
18
7
Điểm số: 19
16 Phút 31 Giây +30
21
19
6
Điểm số: 19
29 Phút 48 Giây +30
22
18
7
Điểm số: 18
23 Phút 21 Giây +30
23
18
7
Điểm số: 18
27 Phút 59 Giây +30
24
16
9
Điểm số: 17
26 Phút 17 Giây +30
25
17
8
Điểm số: 17
23 Phút 13 Giây +30
26
17
8
Điểm số: 17
29 Phút 47 Giây +30
27
16
9
Điểm số: 16
17 Phút 10 Giây +30
28
15
10
Điểm số: 16
24 Phút 44 Giây +30
29
16
9
Điểm số: 16
29 Phút 32 Giây +30
30
15
10
Điểm số: 15
28 Phút 19 Giây +30
31
14
11
Điểm số: 14
22 Phút 33 Giây +25
32
14
11
Điểm số: 14
26 Phút 22 Giây +25
33
11
14
Điểm số: 11
07 Phút 39 Giây +25
34
11
14
Điểm số: 11
29 Phút 34 Giây +25
35
10
15
Điểm số: 10
22 Phút 54 Giây +25
36
10
15
Điểm số: 10
28 Phút 53 Giây +25
37
6
19
Điểm số: 6
29 Phút 47 Giây +25
38
1
24
Điểm số: 1
29 Phút 43 Giây +25
39
0
25
Điểm số: 0
01 Phút 54 Giây +25
zalo