Kết quả trận đấu

Xếp hạng Tên Số câu đúng sai Thời gian làm bài Thưởng sao
01
24
1
Điểm số: 25
29 Phút 49 Giây +50
02
24
1
Điểm số: 25
29 Phút 38 Giây +45
03
23
2
Điểm số: 24
18 Phút 25 Giây +40
04
21
4
Điểm số: 22
18 Phút 12 Giây +35
05
22
3
Điểm số: 22
25 Phút 54 Giây +35
06
21
4
Điểm số: 22
29 Phút 46 Giây +35
07
21
4
Điểm số: 22
29 Phút 01 Giây +35
08
21
4
Điểm số: 22
29 Phút 24 Giây +35
09
20
5
Điểm số: 21
21 Phút 21 Giây +35
10
21
4
Điểm số: 21
25 Phút 25 Giây +35
11
21
4
Điểm số: 21
26 Phút 59 Giây +30
12
21
4
Điểm số: 21
27 Phút 31 Giây +30
13
21
4
Điểm số: 21
27 Phút 31 Giây +30
14
21
4
Điểm số: 21
29 Phút 10 Giây +30
15
19
6
Điểm số: 20
26 Phút 58 Giây +30
16
19
6
Điểm số: 20
27 Phút 06 Giây +30
17
20
5
Điểm số: 20
27 Phút 14 Giây +30
18
20
5
Điểm số: 20
29 Phút 44 Giây +30
19
19
6
Điểm số: 19
20 Phút 37 Giây +30
20
19
6
Điểm số: 19
28 Phút 44 Giây +30
21
18
7
Điểm số: 19
29 Phút 41 Giây +30
22
17
8
Điểm số: 18
29 Phút 48 Giây +30
23
16
9
Điểm số: 16
23 Phút 29 Giây +30
24
15
10
Điểm số: 15
25 Phút 55 Giây +30
25
15
10
Điểm số: 15
25 Phút 47 Giây +30
26
12
13
Điểm số: 12
15 Phút 50 Giây +30
27
2
23
Điểm số: 2
07 Phút 06 Giây +30
28
0
25
Điểm số: 0
19 Phút 55 Giây +30
29
0
25
Điểm số: 0
03 Phút 19 Giây +30
zalo