Học mà chơi - Đố vui hàng tuần

Bài toán đố vui mỗi tuần có thưởng sao. Các bạn hãy gửi đáp án đúng và nhanh nhất trong khoảng thời gian cho phép. Khi đến hạn, đáp án và danh sách các bạn đạt giải sẽ được công bố.
Câu 85. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 85. Điền số thích hợp vào ô trống
Hoa đếm trên sân nhà mình thấy số gà và số thỏ bằng nhau. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân. Tìm số chân gà có trên sân nhà Hoa. 
Giải đề ngay
Câu 83. Điền số thích hợp vào ô trống.
Câu 83. Điền số thích hợp vào ô trống.
Hai chiếc cân số 1 và số 2 đang thăng bằng. Hỏi phải đặt bao nhiêu con vịt lên chiếc cân số 3 để nó được thăng bằng?
Giải đề ngay
Câu 81. Chọn số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm.
Câu 81. Chọn số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm.
Em hãy tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm
Giải đề ngay
Câu 80. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 80. Điền số thích hợp vào ô trống
Thỏ và mèo nặng 10 kg, thỏ và chó nặng 20 kg, chó và mèo nặng 24 kg.   Hỏi tổng số cân của ba con vật là bao nhiêu kg?  
Giải đề ngay
zalo