Học mà chơi - Đố vui hàng tuần

Bài toán đố vui mỗi tuần có thưởng sao. Các bạn hãy gửi đáp án đúng và nhanh nhất trong khoảng thời gian cho phép. Khi đến hạn, đáp án và danh sách các bạn đạt giải sẽ được công bố.
Câu 108. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 108. Điền số thích hợp vào ô trống
Mỗi ô vuông dưới đây đều có một con số, biết rằng tổng các con số ở bốn ô liên tiếp đều bằng nhau. Tìm con số ở ô có dấu “?”.
Giải đề ngay
Câu 107. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 107. Điền số thích hợp vào ô trống
Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây?
Giải đề ngay
Câu 106. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 106. Điền số thích hợp vào ô trống
Em hãy cho biết hộp được đánh số mấy là nhẹ nhất.
Giải đề ngay
Câu 105. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 105. Điền số thích hợp vào ô trống
Tìm kết quả thích hợp để thay thế dấu “?”:
Giải đề ngay
 Câu 103. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 104. Điền số thích hợp vào ô trống
Hình sau được xếp từ các khối lập phương nhỏ giống nhau từng lớp theo quy luật. Nhìn từ trên xuống theo chiều mũi tên, lớp thứ nhất ở trên cùng gồm có `2` khối lập phương nhỏ. Nếu tiếp tục như vậy thì lớp thứ `4` sẽ có bao nhiêu khối lập phương nhỏ?
Giải đề ngay
Câu 102. Điền số thích hợp vào ô trống
Câu 103. Điền số thích hợp vào ô trống
Hình dưới đây được xếp từ những que bằng nhau, mỗi que có chiều dài là 7 cm. Hỏi có bao nhiêu đường đi từ A đến B (đi theo các cạnh) có tổng độ dài bằng 49 cm và mỗi đường đi đó đều không cạnh nào bị lặp lại.
Giải đề ngay
zalo