Học mà chơi - Đố vui hàng tuần

Bài toán đố vui mỗi tuần có thưởng sao. Các bạn hãy gửi đáp án đúng và nhanh nhất trong khoảng thời gian cho phép. Khi đến hạn, đáp án và danh sách các bạn đạt giải sẽ được công bố.
zalo