Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 01 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 01 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 02 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 02 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 03 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 03 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 04 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 04 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 05 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 05 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 06 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 06 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 07 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 07 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 08 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 08 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 09 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 09 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 10 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 10 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 11 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 11 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 12 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 12 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 13 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 13 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 14 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 14 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 15 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 15 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 16 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 16 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 17 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 17 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 18 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 18 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 19 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 19 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Đề luyện số 20 môn Tiếng Việt

Đề luyện số 20 môn Tiếng Việt

Giải đề ngay
Bảng xếp hạng
1

Nguyễn Thị Uyên Nhi

1637 đ

2

Lê Văn Lâm

1540 đ

3

nguyễn trần minh anh

1490 đ

4 Avatar học sinh dễ thương

Đào Hữu hiểu Minh

1420 đ

5 Avatar học sinh dễ thương

Ngô Phượng Minh

1340 đ

6

Nguyễn Hữu Minh

1320 đ

Hỏi đáp nhanh
Trang web dùng cho các cấp học nào?

Onthi123: Chúng tôi có đủ 3 cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông 

Làm thế nào để đăng ký tài khoản Vip?

Onthi123: Bạn cần đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký tài khoản xong thì thực hiện mua tài khoản Vip theo hướng dẫn.

Tài khoản Vip có những quyền lợi gì?

Onthi123: Đăng ký Vip, các bạn sẽ được làm tất cả các đề luyện và đề kiểm tra, đề thi được chấm điểm cụ thể với đáp án chi tiết. Các bạn cũng có thể xem và tải các tài liệu học tập được cập nhật hàng ngày.

Theo dõi Facebook
zalo