Đề kiểm tra học kì I - Toán 2 chương trình KẾT NỐI TRI THỨC (Đề số 2)

Câu 1

null

Phép tính: `5 + 7` có kết quả là:

`12`

`14`

`16`

Câu 2

null

Trong phép tính: `63 - 28 = 35`, số `28` được gọi là:

Hiệu

Số trừ

Số bị trừ

Câu 3

null

Hai xô đựng được tất cả bao nhiêu lít nước?

`8 l`

`2 l`

`13 l`

Bạn phải là thành viên VIP của Ôn thi 123 mới được làm tiếp bài kiểm tra/bài thi này !

 

zalo