Đề kiểm tra giữa kì I Toán 6

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì I)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 6 (Đề số 2)

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì I)
Giải đề ngay
Đề ôn tập kiểm tra giữa kì I -Toán 6 ( Đề số )

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì I
Giải đề ngay

Đề kiểm tra học kì I Toán 6

Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 (Đề số 1)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì I)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì I)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì I)
Giải đề ngay

Đề kiểm tra giữa kì II Toán 6

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì II)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì II)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi giữa kì II)
Giải đề ngay

Đề kiểm tra học kì II Toán 6

 Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 1)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 1)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì II)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 2)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì II)
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 chương trình CÁNH DIỀU (Đề số 3)

(Đề được biên soạn theo chương trình sách CÁNH DIỀU với mục đích giúp các bạn học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì II)
Giải đề ngay
Bảng xếp hạng
1

Phạm Nhật Minh

2101 đ

2

Hoàng Trung Nghĩa

1396 đ

3

Hoàng Ngọc Yến Nhi

1393 đ

4

Đinh Trung Hiếu

1130 đ

5

lê quyền tiến

960 đ

6 Avatar học sinh dễ thương

Nguyễn Kim Thành

884 đ

Hỏi đáp nhanh
Trang web dùng cho các cấp học nào?

Onthi123: Chúng tôi có đủ 3 cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông 

Làm thế nào để đăng ký tài khoản Vip?

Onthi123: Bạn cần đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký tài khoản xong thì thực hiện mua tài khoản Vip theo hướng dẫn.

Tài khoản Vip có những quyền lợi gì?

Onthi123: Đăng ký Vip, các bạn sẽ được làm tất cả các đề luyện và đề kiểm tra, đề thi được chấm điểm cụ thể với đáp án chi tiết. Các bạn cũng có thể xem và tải các tài liệu học tập được cập nhật hàng ngày.

Theo dõi Facebook
zalo