Đấu trường Toán học

MathArena

Các trận thi đấu đã diễn ra

MathArena - Khối 2 (Trận 1)

Thứ 7, ngày 02/12/2023

Thời gian bắt đầu

21:00:00

Thời gian kết thúc

21:30:00

MathArena - Khối 2 (Trận 4)

Thứ 7, ngày 04/11/2023

Thời gian bắt đầu

21:00:00

Thời gian kết thúc

21:30:00

MathArena - Khối 2 (Trận 3)

Thứ 7, ngày 28/10/2023

Thời gian bắt đầu

21:00:00

Thời gian kết thúc

21:30:00

MathArena - Khối 2 (Trận 2)

Thứ 7, ngày 21/10/2023

Thời gian bắt đầu

21:00:00

Thời gian kết thúc

21:30:00

MathArena - Khối 2 (Trận 1)

Thứ 7, ngày 14/10/2023

Thời gian bắt đầu

21:00:00

Thời gian kết thúc

21:30:00

zalo