Toán lớp 4

Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình CÁNH DIỀU

Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình CÁNH DIỀU

Phần Luyện tập Toán lớp 4 được biên soạn theo chương trình bộ sách CÁNH DIỀU. Nội dung mỗi chuyên đề đa dạng, bám sát sách giáo khoa, đồng thời có sự mở rộng, nâng cao phù hợp. Từ đó tạo điều kiện cho các con tiếp cận kiến thức tốt, luyện tập đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó cải thiện kết quả học tập của học sinh một cách rõ rệt.

Vào học
Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình KẾT NỐI TRI THỨC

Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình KẾT NỐI TRI THỨC

Phần Luyện tập Toán lớp 4 được biên soạn theo chương trình bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC. Nội dung mỗi chuyên đề đa dạng, bám sát sách giáo khoa, đồng thời có sự mở rộng, nâng cao phù hợp. Từ đó tạo điều kiện cho các con tiếp cận kiến thức tốt, luyện tập đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó cải thiện kết quả học tập của học sinh một cách rõ rệt.

Vào học
Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Luyện tập Toán lớp 4 - Chương trình CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Phần Luyện tập Toán lớp 4 được biên soạn theo chương trình bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. Nội dung mỗi chuyên đề đa dạng, bám sát sách giáo khoa, đồng thời có sự mở rộng, nâng cao phù hợp. Từ đó tạo điều kiện cho các con tiếp cận kiến thức tốt, luyện tập đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó cải thiện kết quả học tập của học sinh một cách rõ rệt.

Vào học
Các chuyên đề Toán lớp 4

Các chuyên đề Toán lớp 4

Nội dung mỗi Chuyên đề đa dạng, bám sát kết cấu SGK, đồng thời có sự mở rộng phù hợp. Từ đó giúp các con học sinh tiếp cận kiến thức toàn diện, luyện tập đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Thông qua kết quả đánh giá chính xác tình hình học tập để có định hướng thi cử hợp lí.

Vào học
Đề kiểm tra Toán lớp 4

Đề kiểm tra Toán lớp 4

Bộ đề kiểm tra Toán 4 được biên soạn chi tiết, bám sát chương trình học với các dạng bài phong phú giúp các con học sinh rà soát kiến thức, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và tự tin trước mỗi kì thi.

Vào học
zalo