Kiểm Tra đề

admin/images/noimage.png

Đấu trường toán học lớp 4 tuần 3 tháng 12

Giải đề ngay

Đề kiểm tra giữa kì I Toán 9

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 9 (Đề số 1)

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 9 (Đề số 1)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 9 (Đề số 2)

Đề kiểm tra giữa kì I - Toán 9 (Đề số 2)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra giữa kì I -Toán 9 ( Đề số 3)

Đề kiểm tra giữa kì I -Toán 9 ( Đề số 3)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay

Đề kiểm tra học kì I - Toán lớp 9

Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 1)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 1)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 2)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì I - Toán 9 (Đề số 3)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay

Đề kiểm tra giữa kì II Lớp 9

Đề ôn tập kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 1)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 1)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra giữa kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề ôn tập kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 2)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 2)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra giữa kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề ôn tập kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 3)

Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 9 (Đề số 3)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra giữa kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay

Đề kiểm tra học kì II Toán 9

Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 1)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 1)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 2)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 2)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì II - Toán 9 (Đề số 3)

Đề bám sát chương trình học trên trường của các con với mức độ từ cơ bản đến nâng cao, tạo cơ sở tốt nhất để các con có một bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
Giải đề ngay
Bảng xếp hạng
1 Avatar học sinh dễ thương

Nguyễn Kim Thành

2011 đ

2

Tăng Thị Hoài Trang

1926 đ

3

Nguyễn Đức Thắng

272 đ

4 Fantasy và Anime

Kiều Thư

272 đ

5

Lê Mai Anh

244 đ

6

Phạm Anh

215 đ

Hỏi đáp nhanh
Trang web dùng cho các cấp học nào?

Onthi123: Chúng tôi có đủ 3 cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông 

Làm thế nào để đăng ký tài khoản Vip?

Onthi123: Bạn cần đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký tài khoản xong thì thực hiện mua tài khoản Vip theo hướng dẫn.

Tài khoản Vip có những quyền lợi gì?

Onthi123: Đăng ký Vip, các bạn sẽ được làm tất cả các đề luyện và đề kiểm tra, đề thi được chấm điểm cụ thể với đáp án chi tiết. Các bạn cũng có thể xem và tải các tài liệu học tập được cập nhật hàng ngày.

Theo dõi Facebook
zalo